Grupper:   Speedway  -  Offroad  -  ATV  -  Snøscooter  -  Motocross
Prosjektgrupper:  Bilsport - RoadRacing - Vannjet og Trial
 

Neste kurs..

Neste møte..

KURS
 

kursoversikt finnes på NMF

Teknisk Kontrollant – Stevneleder – Jury kurs og seminar

 


KLUBBUTVIKLING

Ingen dato (må bestilles)

 

Idrettskretsene i begge Agder fylkene tilbyr 2 kvelder GRATIS klubbutvikling til alle Fleridrettslag.

STARTKVELD og OPPFØLGINGSKVELD

 

MÅLSETNING:
Styrke klubbutvikling og forbedre klubbdrift hvor resultatet skal bli bedre aktivitetstilbud.

 
Informasjon skal samordnes og klubben skal gjennom prosesser guides og stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk eller idrettsfaglig iht klubbens egne ambisjoner.

 


 

 

 Motorsport / Speedway / ATV / Bilsport / RC-bil / Trial /  RoadRacing / Cross / Snøscooter